Historia Turzynu

Od targowiska do centrum handlowego…

Chcąc poznać początki działalności „Turzyna” należy sięgnąć, aż do lat 50-tych xx wieku! Turzyn miał wtedy charakter targowiska i ulokowany był, mniej więcej w okolicy dzisiejszego Tobruku. Bazar dzięki różnorodności towarów był znany nie tylko w pomorzu zachodnim, ale w całym świecie. Współcześnie CH Turzyn również pamiętamy jako targowisko, które od lat sześćdziesiątych funkcjonowało w obecnym miejscu działalności centrum. Warto zaznaczyć, że do końca lat 80.

Administracją miejsca zajmowała się pss „społem”, po przemianach ustrojowych w 1989 roku, kupcy handlujący na targowisku utworzyli w 1990r spółkę Turzyn, która przejęła zarządzanie. W trakcie całej swojej działalności „Turzyn” zdobył uznanie i renomę, zarówno wśród mieszkańców szczecina, jak i przygranicznych mieszkańców niemiec. 

Do lat 80-tych „Turzyn” słynął głównie ze sprzedaży warzyw, owoców, gdzie przy okazji przywożono pierwszą wypuszczaną na rynek odzież importowaną, taką jak jeansy czy włoskie płaszcze ortalionowe.

Ceny niektórych ubrań sięgały nawet 1400 zł za sztukę! Handlowali tu zwykli kupcy, ale też marynarze i artyści. Krążą legendy , że w tamtych czasach na Turzynie można było kupić wszystko… maturę, świadectwo ukończenia studiów, a nawet broń. Ponadto, to tutaj tworzyła się nieoficjalna pierwsza sieć kantorów, tzw. Cinkciarze. Lata 90 przyniosły sprzedawcom możliwość rozpoczęcia biznesu na wolnym rynku. Przez lata „Turzyn” wyrobił sobie opinię miejsca gdzie można zaopatrzyć się w dobre jakościowo towary proponowane po konkurencyjnych cenach.

Pomysłów na przebudowę targowiska było kilka. Już w latach 90-tych pojawiły się pierwsze projekty. Początkowo „Turzyn” miał przeobrazić się w halę targową. Jednak po rozmowach z miastem podjęto decyzję o postawieniu obiektu zgodnego z planem zagospodarowania miasta. I tak w latach 2010 – 2011 powstało centrum handlowe Turzyn. Trzeba przyznać, że choć Turzyn miał wiele trudnych momentów w swojej historii, zawsze je przezwyciężał, przez co był, jest i mamy nadzieję, że będzie przez wiele następnych lat ważnym i charakterystycznym miejscem szczecin.

Pomysłów na przebudowę targowiska było kilka. Już w latach 90-tych pojawiły się pierwsze projekty. Początkowo „turzyn” miał przeobrazić się w halę targową. Jednak po rozmowach z miastem podjęto decyzję o postawieniu obiektu zgodnego z planem zagospodarowania miasta. I tak w latach 2010 – 2011 powstało centrum handlowe turzyn. Trzeba przyznać, że choć turzyn miał wiele trudnych momentów w swojej historii, zawsze je przezwyciężał, przez co był, jest i mamy nadzieję, że będzie przez wiele następnych lat ważnym i charakterystycznym miejscem szczecin.

W trakcie całej swojej działalności „turzyn” zdobył uznanie i renomę, zarówno wśród mieszkańców szczecina, jak i przygranicznych mieszkańców niemiec. Do lat 80-tych „turzyn” słynął głównie ze sprzedaży warzyw, owoców, gdzie przy okazji przywożono pierwszą wypuszczaną na rynek odzież importowaną, taką jak jeansy czy włoskie płaszcze ortalionowe. Ceny niektórych ubrań sięgały nawet 1400 zł za sztukę! Handlowali tu zwykli kupcy, ale też marynarze i artyści. Krążą legendy , że w tamtych czasach na turzynie można było kupić wszystko … maturę, świadectwo ukończenia studiów a nawet broń. Ponadto, to tutaj tworzyła się nieoficjalna pierwsza sieć kantorów, tzw. Cinkciarze. Lata 90 przyniosły sprzedawcom możliwość rozpoczęcia biznesu na wolnym rynku. Przez lata „turzyn” wyrobił sobie opinię miejsca gdzie można zaopatrzyć się w dobre jakościowo towary proponowane po konkurencyjnych cenach.

Chcąc poznać początki działalności „turzyna” należy sięgnąć, aż do lat 50-tych xx wieku! Turzyn miał wtedy charakter targowiska i ulokowany był, mniej więcej w okolicy dzisiejszego tobruku. Bazar dzięki różnorodności towarów był znany nie tylko w pomorzu zachodnim, ale w całym świecie. Współcześnie ch turzyn również pamiętamy jako targowisko, które od lat sześćdziesiątych funkcjonowało w obecnym miejscu działalności centrum. Warto zaznaczyć, że do końca lat 80. Administracją miejsca zajmowała się pss „społem”, po przemianach ustrojowych w 1989 roku,kupcy handlujący na targowisku utworzyli w 1990r spółkę turzyn , która przejęła zarządzanie.